Νότα Μασσέλου

Νότα Μασσέλου

Σχεδιάστρια


Δείτε το βιογραφικό
Βασίλης Μασσέλος

Βασίλης Μασσέλος

Διευθύνων Σύμβουλος


Δείτε το βιογραφικό
Μίρκα Διαμαντοπούλου

Μίρκα Διαμαντοπούλου

Μέλος ΔΣ


Δείτε το βιογραφικό
Αναστάσιος Σωφρονάς

Αναστάσιος Σωφρονάς

Μέλος ΔΣ


Δείτε το βιογραφικό