Νότα Μασσέλου

Νότα Μασσέλου

Σχεδιάστρια


Δείτε το βιογραφικό
Βασίλης Μασσέλος

Βασίλης Μασσέλος

Διευθύνων Σύμβουλος


Δείτε το βιογραφικό
Μίρκα Διαμαντοπούλου

Μίρκα Διαμαντοπούλου

Μέλος ΔΣ


Δείτε το βιογραφικό