Δωρεάν μεταφορικά στην Ελλάδα από 100€- Δωρεάν Αντικαταβολή!

H Νότα συμμετέχει στο πρόγραμμα "Επιχειρούμε Έξω"

H Νότα συμμετέχει στο πρόγραμμα 'Επιχειρώ 'Εξω" με στόχο την ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο έργο παρέχει στήριξη προκειμένου εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις. Η δράση αποτελεί μέρος του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης,

 Επιστροφή

OUR BRANDS


NOTA LINGERIE SIMONE PERELE WACOAL JOCKEY ROIDAL ROSCH FERAUD TESSY PIP STUDIO